Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Tetsuya Noguchi / Nozomu Uchida / Mitsuru Watanabe