Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Yasunari Ikenaga / Toko Okamoto / Arisa Nakahara / Otake Ayana / Aono Amanatsu