Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Kengo Takahashi / Emi Katsuta / Makoto Sugiura / Kazuyuki Suto / Takashi Seto / Hiroko Takeda / Tsuneyoshi Nakamura / Hidetoshi Namiki / Yoshiki Masuda / Shigemi Yasuhara / Daisuke Mukai