Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Sayaka Yokomizo / Yoshio Iwamoto / Taro Ito / Kosuke Oba / Asuka Mera