Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Ryoho Otake / Gizan Kato / Masahiro Kamiyama / Tokuzo Shono / Shota Suzuki / Chikuunsai Ⅳ Tanabe / Hajime Nakatomi / Shinya Hongo / Fuyuki Maehara / Ryo Matsumoto / Haruo Mitsuta / Takashi Wakamiya