Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Aya Murata / Hiroyoshi Asaka / Ryuzo Satake / Kunihiko Katsumata / Tadanori Yokoo × Eikoh Hosoe