Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Stephan Balkenhol / Nana Funo / Satoshi Hirose / Aya Ito / Makiko Kudo / Masahiko Kuwahara / Shintaro Miyake / Tomoko Nagai / Satoshi Ohno / Sopheap Pich / Tom Sachs / Midori Sato / Kishio Suga / Hiroshi Sugito