Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Masuda Yoshinori / Yagi Kazuo / Suzuki Osamu / Yamada Hikaru