Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Osamu Kojima / Chie Aoki / Yuki Nara / Jun Matsumura / Aya Mori / Yoon Heechang / Toru Ishii / Toru Kurokawa / Machiko Hashimoto