Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Tang Huawei / Shi Jianjun