Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Yae Asano / Takesada Matsutani / Miyuki Yokomizo / Kiyoshi Hamada / Sahiko Inaoka / Keiko Shinya