Art Fair Tokyo 2021
Participating Artists:

Yuki Yamamoto / Susumu Matuura / Taishi Urakawa / Yuka Kasai / Erika Kusumi / Namonaki Sanemasa