Art Fair Tokyo 2021
Participating Artists:

YOSHIHARA Jiro / YOSHIHARA Michio / TSUBOUCHI Teruyukii / UKITA Yozo / Matsuda Yutaka / Imanaka Kumiko / HORIO Sadaharu / MORIUCHI Keiko / BABA Akira / BT / SHIRAGA kazuo / MOTONAGA Sadamasa / MURAKAMI Saburo / YOSHIDA Toshio