Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

Hideki Iinuma / Atsuhiro Ito / off-Nibroll / Riyoo Kim / Jumbo Suzuki / SWOON / Kota Takeuchi / Hisham Akira Bharoocha / Korehiko Hino / Fuyuki Yamakawa / Tatsuo Kawaguchi / HITOTZUKI / Yumiko Shinozaki / Rintaro Fuse / YOSUKE AMEMIYA