Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

Aya Murata / Toshiyuki Shibakawa / MADARA MANJI / Hime / Yutaka Hashimoto / Nobuo Sekine