Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

TOMOYUKI KAMBE / HIROAKI KANO / MAKOTO TERAUCHI / LEO SASAKI / Fumi Abe / Takashi Yamauchi / Chika Nozaki / Shogo takarada