Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

Akira Ishiguro / Haruka / Ryo Matsumoto / Haruo Mitsuta / Aiko Morimoto / Manami Kyuta