Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

Yuki Yamamoto / Susumu Matuura / Yuka Kasai / Erika Kusumi