Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

Kurumi Ono / Toshimitsu Imai / Hisao Domoto / Ginji Kinashi