Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

YOSHIHARA Jiro / YOSHIHARA Michio / TSUBOUCHI Teruyukii / Matsuda Yutaka / Imanaka Kumiko / HORIO Sadaharu / NASAKA Yuko / NASAKA Senkichiro / MATSUTANI Takesada / SHIRAGA kazuo / MOTONAGA Sadamasa / SHIMAMOTO Shozo / MAEKAWA Tsuyoshi / MORIUCHI Keiko / BT