Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Katsunori Kobayashi / Koji Takuma / Toru Hatsuta