Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Toshio Ohi Chozaemon XI / Michihisa Iida / Tsuruyo Kitamura / Tomonari Hashimoto / Mayu Saito / Yuko Sawaya / Mari Yoshimura / Rieko Kawabata / Chung Wen-Ting / Naoki Sakai / Keiko Kume / Hiroshi Kise / Shingo Muramoto / Ken Noguchi / Reia Momose / Maimi Tsurubayashi / Shohei Yokoyama / Asami Okumura / Daigo Adachi