Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Miyuki Yokomizo / Sachiko Inaoka / Mariko Ogawa / Atsuo Suzuki / Naosuke Wada