Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Lintalow Hashiguchi / Kouichi Uchida / Akiko Horio / Mitsugu Sato / Sadaharu Horio / Wolfgang Seierle / Goo Nakayama