Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Mitsuki Akiyama / Hiromi Kunikawa / Yukie Satoh / Rie Nagai / Kaoru Hoshino / Syo Yoshihama