Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Kyotaro Hakamata / Hitoshi Nakazato / Hitoshi Nomura / Genta Ishizuka