Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Trainees, Kanazawa Utatsuyama Kogei Kobo / TANAKA Saki / ANDO Koji / AYAI Masaki / TOKITA Sanae / NAKASHIMA Sota / HIRANO Maika