Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Yoshimasa Tsuchiya / Fukuo Tanaka