Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Akitoshi Akamatsu / Yosuke Takasaki