Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Yutaka Matsuzawa / Maki Hosokawa / Konatsu Taniguchi / Takafumi Nanashoji / Kuniyoshi Kaneko / Rumiko Takahashi / Osamu Tezuka / Lee Ufan / Taro Okamoto