Art Fair Tokyo 2018
Participating Artists:

Kenichiro Ishiguro / Takaya Fujita / Chizuru Masumura / Ryo Watanuki