Art Fair Tokyo 2021
Participating Artists:

Nobuaki Itoh / Saya Okubo / Rikako Kawauchi / Fuyuhiko Takata / Fumika Tsuchitori