Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Eiji Uematsu / Hirosuke Yabe / Kineta Kunimatsu