Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Kineta Kunimatsu / Hirosuke Yabe / Yoshihiro Takeuchi / Ei Kyu / Onosato Toshinobu / Lee Ufan