Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Kineta Kunimatsu / Hirosuke Yabe / Kazuhito Kawai / Kinuko Naito / Isaburo Kado / Sadaharu Horio / Tomoharu Murakami / Shoji Kamoda / Yayoi Kusama