Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Yukiko Yanagida / Kyoko Shindo