Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Izumi Akiyama / Shiori Saito / Sei Shibusawa / Rina Yokouchi