Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Takehiko Sugawara / Tamihito Yoshikawa